Hammars gård har anor från 1200-talet, men fick sitt nuvarande
utseende på 1760-talet. Det finns ett gammalt pergamentbrev på Värmlands
museum där gården omnämns och det är daterat till 1268. Då ska
lagmannen Höld Stråhle ha skänkt bort gården till ett nunnekloster för
att frälsa sin själ. Under 1700-talet ägde Sophia Lowisa Soop gården och
det är hon som är gårdens spöke. Det sägs:

Att fru Sophia hade vilda fester där hon drack och slogs, vilket
gav gården dåligt rykte. Hon var också i slagsmål på marknaden i
Kristinehamn. En gång fick hon benet avsparkat och en annan gång miste
hon ena ögat. Nu ska hon gå igen som en ärrig, enbent och enögd vålnad.

Idag är gården en privatbostad och inte öppen för allmänheten. Jag
ska höra mig för om jag kan få möjlighet att komma in och se gården. Om
jag får det, så återkommer jag med foton och mina egna upplevelser.