Avrättningsplatsen har anor från 1700-talet. Den första
avrättningen skedde 1760 och platsen användes ända fram till slutet av
1800-talet. Det sägs:

Att flera besökare har hört ljuset av röster men när man närmat sig
platsen så har den varit tom. Idag finns en minnessten vid platsen med
en skylt där det står Grums härads avrättningsplats. Här finns också ett
plakat som berättar om platsens historia.Du
hittar Borgviksfjällets avrättningsplats om du tar väg 669 från Grums
mot Borgvik. Jag återkommer med egna upplevelser och foton, så snart jag
varit där.